ยาชุด หมายถึง ยาหลายๆ อย่างที่จัดใส่รวมไว้ในซองเดียวกันเพื่อรับประทานพร้อมกันตั้งแต่ 2 เม็ดขึ้นไป อาจเป็น ยาชุดสด ซึ่งหมายถึง ยาชุดที่ได้รับหลังจากผู้ขายซักถามอาการเจ็บป่วยผู้ซื้อแล้วจึงจัดตามอาการ หรือ ยาชุดแห้ง ซึ่งหมายถึง ยาชุดที่จัดเตรียมไว้แล้วเป็นซองๆ พร้อมจำหน่าย ยาชุดถูกใช้ทั้งในกลุ่มผู้ใหญ่และกลุ่มเด็ก โดยยาชุดที่จัดให้เด็กจะเป็นยาชนิดเดียวกับที่จัดให้กับผู้ใหญ่ แต่เพียงนำมาหักแบ่งเป็นเสี้ยว หรือบดเป็นผงรวมกันในซอง

อันตรายที่เกิดจากยาชุดแก้ไข

เนื่องจากยาที่นำมาจัดใส่เป็นชุด มักจะประกอบด้วยยาอันตรายและยาที่ต้องควบคุมเป็นพิเศษ เช่น ยาชุดแก้ปวดบางชุด ซึ่งอาจเรียกว่า ยาชุดคลายเส้น ยาชุดนวด ยาชุดประดงเส้น ยากลุ่มนี้มักจะประกอบด้วย Dipyrone, Aspirin, Phenylbutazone, Prednisolone หรือ Dexamethasone อีกตัวอย่างหนึ่ง ยาชุดที่ทำให้รู้สึกอยากอาหาร ที่เรียกว่า ยาชุดอ้วน จะประกอบด้วย Prednisolone หรือ Dexamethasone เป็นหลักเช่นกัน ปัจจุบัน ยาอันตรายหลายชนิดถูกห้ามผลิตแล้ว ถึงแม้ผู้ที่ใช้ยารู้สึกได้กับการลดอาการปวด และมีความอยากอาหารเพิ่มขึ้น แต่จากการสังเกตและสอบถามอาการ ผู้ป่วยเหล่านี้จะมีอาการกระเพาะทะลุ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ติดตามมาภายหลัง

อ้างอิงแก้ไข

  • การใช้ยาชุดในเมืองไทย. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523.
  • ไทยเภสัชสาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 หน้า 217-247.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข