กระเพาะ

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

กระเพาะ อาจหมายถึง