ยอร์กเชอร์และฮัมเบอร์

ภาคยอร์กเชอร์และฮัมเบอร์ (อังกฤษ: Yorkshire and the Humber) เป็นหนึ่งในเก้าของภาคการปกครองของอังกฤษที่รวมพื้นที่เทศมณฑลของยอร์กเชอร์เกือบทั้งหมด รวมทั้งส่วนหนึ่งของทางเหนือของลิงคอล์นเชอร์ที่ระหว่าง ค.ศ. 1974 ถึง ค.ศ. 1996 เป็นส่วนหนึ่งของฮัมเบอร์ไซด์ ภาคยอร์กเชอร์และฮัมเบอร์มีเนื้อที่ 15,420 ตารางกิโลเมตรและในปี ค.ศ. 2006 มีประชากรทั้งหมดประมาณ 5,142,400 คน คนโดยมีความหนาแน่นของประชากรเป็นจำนวน 328 ต่อหนึ่งตารางกิโลเมตร

ภาคยอร์กเชอร์และแม่น้ำฮัมเบอร์ประกอบด้วยเซาท์ยอร์กเชอร์, เวสต์ยอร์กเชอร์, นอร์ทยอร์กเชอร์, อีสต์ไรดิงแห่งยอร์กเชอร์ และลิงคอล์นเชอร์

ดูเพิ่มแก้ไข