ม็อบ (แก้ความกำกวม)

ม็อบ (Mob) อาจหมายถึง

กิจกรรมทางสังคมแก้ไข

วิดีโอเกม เกมคอมพิวเตอร์แก้ไข

วิทยาศาสตร์แก้ไข

อัลบั้มเพลงแก้ไข