สื่อ

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก มีเดีย)

สื่อ (อังกฤษ: Media) อาจหมายถึง