มินาโมโตะ โนะ มาโกโตะ

มินาโมโตะ โนะ มาโกโตะ (源信; 1353 – 10 กุมภาพันธ์ 1411) พระราชโอรสองค์ที่ 7 ของ จักรพรรดิซะงะ เป็นต้นตระกูลมินาโมโตะและเป็นเชื้อพระวงศ์พระองค์แรกที่ได้รับพระราชทานนามสกุล

ภาพวาดของเจ้าชายมาโกโตะและพระเชษฐา

เจ้าชายมาโกโตะหรือที่รู้จักกันในนาม คิตะเบะ-ไดจิง เป็นพระราชอนุชาใน จักรพรรดินิมเมียว ได้รับพระราชทานนามสกุล มินาโมโตะ จากจักรพรรดิซะงะผู้เป็นพระราชบิดาเมื่อ พ.ศ. 1357