มินต์เอเชีย

มินต์เอเชีย
Mentha asiatica flowers.jpg
มินต์เอเชีย (Mentha asiatica)
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์
อาณาจักร: พืช
ไม่ได้จัดลำดับ: พืชมีดอก
ไม่ได้จัดลำดับ: พืชใบเลี้ยงคู่
ไม่ได้จัดลำดับ: แอสเทอริด
อันดับ: อันดับกะเพรา
วงศ์: วงศ์กะเพรา
สกุล: สกุลมินต์
สปีชีส์: M.  asiatica
ชื่อทวินาม
Mentha asiatica
Boriss.

มินต์เอเชีย (อังกฤษ: Asian mint; ชื่อวิทยาศาสตร์: Mentha asiatica) เป็นสกุลหนึ่งของมินต์ พบได้ในทวีปเอเชีย

อ้างอิงแก้ไข