มาร์ติน ลูเทอร์ คิง (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

มาร์ติน ลูเทอร์ คิง (อังกฤษ: Martin Luther King) อาจหมายถึง

มาร์ติน ลูเทอร์ คิง จูเนียร์ (ค.ศ. 1929 – 1968) เป็นบาทหลวงและนักสิทธิมนุษยชน

  • Martin Luther King, Sr. บิดาของมาร์ติน ลูเทอร์ คิง จูเนียร์
  • Martin Luther King III บุตรของมาร์ติน ลูเทอร์ คิง จูเนียร์

ดูเพิ่มแก้ไข