ฟรีดริช มัคส์ มึลเลอร์ (เยอรมัน: Friedrich Max Müller; 6 ธันวาคม พ.ศ. 2366 – 28 ตุลาคม พ.ศ. 2443) มักจะเรียกสั้น ๆ ว่า มัคส์ มึลเลอร์ เป็นนักอักษรศาสตร์และนักบูรพคดีศึกษาชาวเยอรมัน หนึ่งในผู้ริเริ่มอินเดียศึกษาในตะวันตก เขาได้ทุ่มเทสร้างหลักศาสนาเปรียบเทียบ นอกจากนี้ยังได้เขียนตำราวิชาการและงานทั่วไปว่าด้วยภารตวิทยา เผยแพร่สู่แวดวงการอ่านของอังกฤษ ดำเนินการแปลคัมภีร์ทางศาสนาของชาติตะวันออก รวมเป็นชุดขนาดใหญ่ถึง 50 เล่ม เรียกว่า Sacred Books of the East นับเป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่งในกลุ่มนักวิชาการสมัยวิกตอเรีย

มัคส์ มึลเลอร์ในวัยหนุ่ม