มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (อังกฤษ: Nanyang Technological University) เป็น 1 ใน 2 สถาบันอุดมศึกษาของรัฐขนาดใหญ่ของสิงคโปร์ เป็นมหาวิทยาลัยทางด้านเทคนิคที่มีชื่อเสียงทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี[1] จากการศึกษาของคอกโครัลลีไซมอนส์ในปี ค.ศ. 2020 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ที่ 11 ของโลก และอันดับที่ 2 ในทวีปเอเชีย[2]

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง
Universiti Teknologi Nanyang (Malay) (Chinese: 南洋理工大学; pinyin: Nányáng Lǐgōng Dàxué)
คติพจน์อังกฤษEducating Leaders and Advancing Knowledge for Singapore
สถาปนาพ.ศ. 2534
ประเภทมหาวิทยาลัยรัฐบาล
จำนวนเจ้าหน้าที่1,660
จำนวน ป.ตรี24,300
จำนวนบัณฑิตศึกษา8,900
ที่ตั้งสิงคโปร์, สิงคโปร์
ประเทศสิงคโปร์
เครือข่ายACU, ASAIHL, AUN
เว็บไซต์www.ntu.edu.sg//

ประวัติแก้ไข

สถาบันเทคโนโลยีนันยางแก้ไข

ก่อตั้งขึ้นในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ 2524 โดยในตอนแรกเปิดสอนเพียง 3 ภาควิชาได้แก่ วิศวกรรมโยธาและการก่อสร้าง,วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์, วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต ต่อมาในปี ในปีพ.ศ 2530ได้มีการโอนย้ายคณะบัญชีจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งเพื่อเตรียมการจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัย เนื่องจากมีนักศึกษาเพิ่มขึ้นถึง 6,832 คน รัฐบาลได้ประกาศให้ สถาบันการศึกษาแห่งชาติ เป็นส่วนหนึ่งของสถาบันและเปลี่ยนชื่อ เป็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง จนถึงปัจจุบัน

สถาบันการศึกษาแห่งชาติแก้ไข

เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของสิงคโปร์ โดยเป็น วิทยาลัยฝึกหัดครู สถาปนาขึ้นในปี พ.ศ.2493 และมีบทบาทในผลิตครู ทั้งการเรียนการสอนและการปฏิบัติ ต่อมาได้ควบรวมกับ สถาบันเทคโนโลยีนันยาง เพื่อยกระดับเป็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง ในปัจจุบันสถาบันมีสถานะเป็นสถาบันในกำกับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง

คณะวิชาที่เปิดสอนแก้ไข

 
สำนักวิชาศิลปะ การออกแบบ และ สื่อ

วิทยาลัย/สำนักวิชา[3]

  • วิทยาลัยบริหารธุรกิจนันยาง (Nanyang Business,School College of Business)
  • วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ (Collage of Engineering)
  • วิทยาลัยมนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และ สังคมศาสตร์ (Collage of Humanities,Arts,Social Sciences)
  • วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ (Collage of Sciences)
  • สำนักวิชาแพทย์ศาสตร์ Lee Kong Chian (Lee Kong Chian School of Medicine-LKCSoM)
  • บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการ (Interdisciplinary Graduate School-IGS)
  • สถาบันการศึกษาแห่งชาติ (National Institute of Education-NIE)
  • วิทยาลัยนานาชาติศึกษา เอส ราชา รัตนัม (S. Rajaratnam School of International Studies)

อ้างอิงแก้ไข