มหาวิทยาลัยอิลลินอย

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์)

มหาวิทยาลัยอิลลินอย (University of Illinois) เป็นระบบมหาวิทยาลัยในรัฐอิลลินอย ซึ่งมีอยู่ 3 แห่ง ได้แก่