มหาวิทยาลัยอิลลินอย

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

มหาวิทยาลัยอิลลินอย (University of Illinois) เป็นระบบมหาวิทยาลัยในรัฐอิลลินอย ซึ่งมีอยู่ 3 แห่ง ได้แก่