มหาวิทยาลัยลัตเวีย

มหาวิทยาลัยลัตเวีย เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาลที่มีชื่อเสียงเป็นลำดับต้นๆของสาธารณรัฐลัตเวีย และเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งในแถบคาบสมุทธบอลติก ตั้งอยู่ที่เมืองริกาซึ้งเป็นเมืองหลวงของประเทศ มีนักศึกษาประมาณ 20000 คน โดยมีนักศึกษาปริญญาเอกถึง 853 คน (ปี 2011)

ประวัติ แก้

มหาวิทยาลัยลัตเวีย ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 28 กันยายน 1919 ได้สร้างมาจากวิทยาลัย ริกา โปลีเทคนิค (ก่อตั้งขึ้นใน ปี 1862 ) อธิการคนแรกของมหาวิทยาลัยคือ พอล วอล (Paul Walden) ซึ้งเป็นนักเคมี ในปี 1923 มหาวิทยาลัยได้รับการเปลี่ยนชื่อจาก วิทยาลัย ริกา โปลีเทคนิค เป็น มหาวิทยาลัยลัตเวีย ( Universitas Latviensis ) ในปัจจุบัน

ใน ช่วงระหว่าง ปี 1919 และ 1940 ที่มหาวิทยาลัยลัตเวีย เป็นศูนย์กลางที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการศึกษาขั้นสูง ทางด้านวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมของลัตเวีย ในอดีตอาคารริกา โปลีเทคนิค ซึ้งตั้งอยู่บริเวณถนน 19 Raina ทำหน้าที่เป็น อาคารหลักของมหาวิทยาลัยจนถึงในปัจจุบันก็ยังใช้อาคารหลังนี้ในการเรียนการสอนอยู่

ในปีก่อนสงคราม มหาวิทยาลัยเป็นไปได้ที่จะได้รับการศึกษาทางวิชาการขั้นสูงที่ไม่เพียงแต่เป็นมหาวิทยาลัยทางด้านวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมของลัตเวีย แต่ยังสามารถจะก่อตั้งโรงเรียนสอนดนตรีของลัตเวียและสถาบันศิลปะ โดยได้รวมโรงเรียนการดนตรีและศิลปะ ริกาเข้าไปในมหาวิทยาลัย และได้เปิดหลักสูตรในสถานศึกษาดังกล่าว หลังจากนั้น ได่ก่อตั้งวิทยาลัยเกษตรลัตเวีย สถาบันการแพทย์ริกา วิทยาลัยเทคนิคริกา ผนวกรวมกันจนเป็นมหาวิทยาลัยลัตเวีย และกลายเป็นศูนย์กลางของการศึกษา เรียนรู้ อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลสงของการวิจัยที่รู้จักกันดี

หลักสูตรที่เปิดสอน แก้

ทางมหาวิทยาลัยได้เปิดสอนทั้งหมด 13 คณะ คณะชีววิทยา คณะเคมี คณะฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และการบัญชี คณะการศึกษาและศิลปศาสตร์ คณะภูมิศาสตร์และโลก คณะประวัติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะเทคโนโลยี และคณะคอมพิวเตอร์

พิกัดภูมิศาสตร์: 56°54′37″N 24°04′53″E / 56.91028°N 24.08139°E / 56.91028; 24.08139