ภูเขาอิโกมะ (ญี่ปุ่น: 生駒山โรมาจิIkoma-yama) เป็นภูเขาที่เป็นรอยต่อระหว่างจังหวัดนาระ และจังหวัดโอซากะ ประเทศญี่ปุ่น บริเวณที่สูงที่สุดของภูเขามีความสูงทั้งสิ้น 642 เมตร