ภูเขาน้ำแข็ง เอ-68

ภาพถ่ายจาก Sentinel-1B ของ ESA ถ่ายเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ภูเขาน้ำแข็ง เอ-68 เป็นภูเขาน้ำแข็งขนาดยักษ์ที่แยกตัวออกมาจากหิ้งน้ำแข็งลาร์เซนซีในเดือนกรกฎาคม 2560[1][2][3] ซึ่งครอบคลุมพื้นที่มากว่า5,800 ตารางกิโลเมตรและมีน้ำหนักน้ำหนักกว่า 1 ล้านล้านตัน และเป็น1ในภูเขาน้ำแข็งขนาดยักษ์ที่เคยมีการบันทึกมา

เนื้อหา

ประวัติแก้ไข

ภูเขาน้ำแข็ง เอ-68นั้นเป็นส่วนหนึ่งของหิ้งน้ำแข็งลาร์เซนซีแต่เนื่องจากอุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้นทำให้มันค่อยๆแยกตัวอย่างรวดเร็วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557[4]และแยกตัวออกมาอย่างสมบูรณ์ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2560

ที่มาของชื่อแก้ไข

ชื่อของภูเขาน้ำแข็ง "เอ-68" ได้รับการตั้งชื่อจากศูนย์น้ำแข็งแห่งชาติสหรัฐอเมริกา

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. "Larsen C calves trillion ton iceberg". Project MIDAS. 12 July 2017. สืบค้นเมื่อ 12 July 2017. 
  2. "Giant iceberg splits from Antarctic". BBC. 12 July 2017. 
  3. "Massive iceberg breaks away from Antarctica". CNN. 12 July 2017. สืบค้นเมื่อ 13 July 2017. 
  4. การแยกตัว

ข้อมูลเพิ่มเติมแก้ไข