ภาษาไพ (Phai) เป็นภาษาที่มีผู้พูดในประเทศไทยและลาว มีผู้พูดทั้งสิ้น 46,000 คน โดยอยู่ในไทยราว 31,000 คน (พ.ศ. 2536) ในตำบลทุ่งช้าง จังหวัดน่าน พูดภาษาลาวได้ด้วย ส่วนใหญ่เป็นผู้อพยพมาจากลาว ในลาวมี 15,000 คน (พ.ศ. 2538) ในแขวงพงสาลี แขวงไชยบุรี อยู่ในตระกูลภาษาออสโตร-เอเชียติก ภาษากลุ่มมอญ-เขมร สาขามอญ-เขมรเหนือ สาขาย่อยขมุ

ภาษาไพ
Phai
Thin
ประเทศที่มีการพูดประเทศไทยและลาว
ชาติพันธุ์ชาวไพ
จำนวนผู้พูด40,000  (2001)[1]
ตระกูลภาษา
ออสโตรเอเชียติก
  • ขมุ
    • มัล–ไพ
      • ภาษาไพ
รหัสภาษา
ISO 639-3prt

อ้างอิง แก้

  1. ภาษาไพ ที่ Ethnologue (18th ed., 2015) (ต้องสมัครสมาชิก)
  • Gordon, Raymond G., Jr. (ed.), 2005. Ethnologue: Languages of the World, Fifteenth edition. Dallas, Tex.: SIL International. Online version: http://www.ethnologue.com/.