ภาษาอูอับเมโต หรือ ภาษาดาวัน เป็นภาษาในตระกูลภาษาออสโตรนีเชียนที่พูดโดยชาวอาโตนีในติมอร์ตะวันตก และยังมีผู้พูดในเทศบาลโอเอกูซีของติมอร์-เลสเต ซึ่งมีชื่อเรียกว่า Baikenu โดย Baikenu ใช้คำจากภาษาโปรตุเกส เช่น obrigadu สำหรับขอบคุณ แทน terima kasih ในภาษาอินโดนีเซีย[3]

ภาษาอูอับเมโต
Uab Metô
ประเทศที่มีการพูดอินโดนีเซีย, ติมอร์-เลสเต
ภูมิภาคติมอร์ตะวันตก, เทศบาลโอเอกูซี
จำนวนผู้พูด800,000 คน  (2009–2011)[1]
ตระกูลภาษา
รหัสภาษา
ISO 639-3อย่างใดอย่างหนึ่ง:
aoz – Uab Meto
bkx – Baikeno
แผนที่กลุ่มภาษาเมโต[2]

คำศัพท์ แก้

นี่คือรายชื่อคำศัพท์พื้นฐาน 200 คำจากฐานข้อมูลคำศัพท์ออสโตรนีเซียนพื้นฐาน[4] ซึ่งให้ข้อมูลโดยรอเบิร์ต บลัสต์และจาก Edwards (2016)[5]

คำศัพท์อูอับเมโต
อูอับเมโต ไทย
Pah (สุภาพ), Tua (สุภาพ), Hao (ปกติ), He’ (ไม่ทางการ), Ya (ปกติ) ใช่
Kaha’, Kahfa’ ไม่
nek seun banit (ในติมอร์ตะวันตก) ขอบคุณ
Obrigadu (ในติมอร์-เลสเต) ขอบคุณ
nek seunbanit namfau/´naek’, Terimakasih ‘nanaek (ในติมอร์ตะวันตก) ขอบคุณมาก
Obrigadu namfau’ (ในติมอร์-เลสเต) ขอบคุณมาก
Sama-sama, leko, naleok ยินดีครับ/ค่ะ
Neu’ ได้โปรด
Maaf, permisi, parmis ขอโทษนะ
Halo, Tabe สวัสดี
Tkoenok pa´(บอกลาต่อคนที่จะออก) ลาก่อน
Selamat tinggal (กล่าวแก่คนที่อยู่) ลาก่อน
Selamat Jalan (กล่าวแก่คนที่ออก) ลาก่อน

ตัวเลข แก้

ตัวเลข
อูอับเมโต ไทย
Nol, Luman ศูนย์
Mese' หนึ่ง
Nua สอง
Teun สาม
Haa สี่
Niim ห้า
Nee หก
Hiut เจ็ด
Faun, Faon แปด
Sio เก้า
Bo'-, Bo'es สิบ
Bo'es-am-mese' สิบเอ็ด
Bo'es-am-nua สิบสอง
Bo'es-am-teun สิบสาม
Bo'es-am-haa สิบสี่
Bo'es-am-niim สิบห้า
Bo'es-am-nee สิบหก
Bo'es-am-hiut สิบเจ็ด
Bo'es-am-faun สิบแปด
Bo'es-am-sio สิบเก้า
Bo'nua ยี่สิบ
Bo'nua-m-mese' ยี่สิบเอ็ด
Bo'teun สามสิบ
Bo'haa สี่สิบ
Bo'niim ห้าสิบ
Bo'nee หกสิบ
Bo'hiut เจ็ดสิบ
Bo'faun แปดสิบ
Bo'sio เก้าสิบ
Natun mese', Nautnes หนึ่งร้อย
Nifun mese', Niufnes หนึ่งพัน
Juta mese', Juta es, Juutes หนึ่งล้าน

อ้างอิง แก้

  1. Uab Meto ที่ Ethnologue (18th ed., 2015) (ต้องสมัครสมาชิก)
    Baikeno ที่ Ethnologue (18th ed., 2015) (ต้องสมัครสมาชิก)
  2. Edwards, Owen (2020). Metathesis and Unmetathesis in Amarasi. Berlin: Language Science Press. doi:10.5281/zenodo.3700413. ISBN 978-3-96110-223-5.
  3. "Dawan (Uab Meto)". omniglot.com.
  4. "Uab Meto Wordlist". Austronesian Basic Vocabulary Database. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-02-08. สืบค้นเมื่อ 2022-02-08.
  5. Edwards (2016), pp. 79–85

อ่านเพิ่ม แก้

  • Edwards, Owen (2016). "Parallel Sound Correspondences in Uab Meto". Oceanic Linguistics. 55 (1): 52–86. doi:10.1353/ol.2016.0008. hdl:1885/108661 – โดยทาง Australian National University.
  • Middelkoop, P. (1950). "Proeve van een Timorese Grammatica" [A Trial Timorese Grammar]. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde (ภาษาดัตช์). 106 (3): 375–517. doi:10.1163/22134379-90002474.
  • Tarno; Wakidi; S.J. Mboeik; P. Sawardo; S. Kusharyanto (1992). Tata Bahasa Dawan [Dawan Grammar] (ภาษาอินโดนีเซีย). Jakarta: Pusal Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. ISBN 979-459-206-4 – โดยทาง Repositori Institusi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้