ภาษาอราเมอิกไบเบิล

ภาษาอราเมอิกไบเบิล (Biblical Aramaic) เป็นรูปแบบของภาษาอราเมอิกที่พบในหนังสือของดาเนียล เอซรา และบางแห่งไบเบิลฉบัลภาษาฮีบรู

ภาษาอราเมอิกและภาษาฮีบรูแก้ไข

ภาษาฮีบรูเป็นภาษาหลักของไบเบิลฉบับภาษาฮีบรู ภาษาอราเมอิกเป็นภาษาที่พบเพียงสิบบทจากทั้งฉบับ ภาษาอราเมอิกไบเบิลมีความใกล้เคียงกับภาษาฮีบรู แม้ว่าจะมีลักษณะคล้ายภาษาสเปนและภาษาโปรตุเกสบ้างเล็กน้อย และเขียนด้วยอักษรชนิดเดียวกัน

ความเหมือนแก้ไข

 • ใช้อักษรทรงเหลี่ยม
 • ระบบกริยามาจากรากศัพท์พยัญชนะสามตัว
 • การทำงานที่คล้ายกันของระบบกริยาสันธาน
 • คำนามมีสามสถานะ คือสัมบูรณ์ โครงสร้างและเน้นหนัก

ความต่างแก้ไข

 • ภาษาอราเมอิกเติมคำนำหน้าที่ตอนท้ายของหน่วย
 • He และ alef เป็นคำนำหน้านามที่เปลี่ยนได้.
 • ภาษาอราเมอิกใช้อักษรที่ต่างกันสำหรับเสียงเดียวกัน
 • ภาษาอราเมอิกไม่มีระบบการเลื่อนเสียงสระแบบคานาอันไนต์จากa เป็น o.
 • dalet ที่ทำหน้าที่เป็นบุพบทเป็นสันธานด้วย และมักใช้แทนที่โครงสร้างของการแสดงความเป็นเจ้าของ

สัทวิทยาแก้ไข

เซมิติกดั้งเดิม ฮีบรู อราเมอิก
ð, δ ז ד
z ז ז
t ת ת
θ שׁ ת
ś שׂ שׂ
š שׁ שׁ
s ס ס
θ' צ ט
צ צ
ð', δ' צ ק ע

ประวัติแก้ไข

ในระหว่างช่วง 257 ปีก่อนพุทธศักราช ภาษาอราเมอิกเป็นภาษากลางในตะวันออกใกล้ ก่อนยุคนี้เคยเป็นภาษาประจำชาติของนครรัฐอรามาเนียน ในช่วง 158 ปีก่อนพุทธศักราช กษัตริย์เฮเซกิอาห์แห่งยูดาห์เจรจากับกษัตริย์เซนนาเซริบแห่งอัสซีเรียในระหว่างการล้อมกรุงเยรูซาเลม ทูตของกษัตริย์เฮเซกิอาห์ใช้ภาษาอราเมอิก ต่อมาภาษาอราเมอิกกลายเป็นภาษากลางในระดับนานาชาติ ไม่ใช่ระดับประชาชนทั่วไป ใน 43 ปีก่อนพุทธศักราช กษัตริย์เนบูคัดเนซาร์ที่สองแห่งบาบิโลนทำลายกรุงเยรูซาเล็มและอพยพชาวยิวจำนวนมากไปทางตะวันออก ภาษาอราเมอิกเป็นภาษาที่จำเป็นสำหรับผู้อพยพ หลังจากจักรพรรดิแห่งเปอร์เซียเข้ายึดครองกรุงบาบิโลน ภาษาอราเมอิกกลายเป็นภาษาทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ของชาวยิวด้วย กษัตริย์ดาริอุสที่ 1 ประกาศให้ภาษาอราเมอิกเป็นภาษาราชการสำหรับซีกตะวันตกของจักรวรรดิเมื่อ พ.ศ. 43 ภาษาอราเมอิกจักรวรรดินี้เป็นพื้นฐานของภาษาอราเมอิกไบเบิล

การปรากฏของภาษาอราเมอิกในไบเบิลภาษาฮีบรูแก้ไข

 • เอซรา 4:8–6:18 และ 7:12–26 — การอ้างถึงเอกสารในยุค พ.ศ. 43 เกี่ยวกับการสร้างวิหารแห่งเยรูซาเล็ม
 • ดาเนียล 2:4b–7:28 — เรื่องเล่าห้าเรื่องเกี่ยวกับดาเนียล
 • เยเรมิอาห์ 10:11 — ประโยคเดียวในตอนกลางของเนื้อหาภาษาฮีบรูเกี่ยวกับการเคารพบูชา
 • เจเนซิส 31:47 — การแปลชื่อและสถานที่ในภาษาฮีบรู

การปรากฏในที่อื่นๆตามความเห็นของนักวิชาการบางคนแก้ไข

 • เจเนซิส 15:1 —במחזה (ba-maħaze, "ในวิสัยทัศน์") ตามความเห็นของโซฮาร์ (I:88b) คำนี้เป็นภาษาอราเมอิกซึ่งปกติในภาษาฮีบรูจะเป็น במראה (ba-mar’e).
 • จำนวน 23:10 —רבע (rôḇa‘, ปกติแปลเป็น "คลัง" หรือ "หรือส่วนที่สี่") Rabbi J.H. Hertz, เห็นว่าเป็นคำภาษาอราเมอิกหมายถึง "ฝุ่น"
 • ยอบ 36:2a — ราชีเห็นว่าข้อความนี้เป็นภาษาอราเมอิก