ภาษามันซี (Mantsi) หรือภาษาโลโลดำ มีผู้พูด 1,100 คน (พ.ศ. 2545) ในเวียดนามทางภาคเหนือ จัดอยู่ในตระกูลภาษาจีน-ทิเบต ตระกูลภาษาย่อยทิเบต-พม่า สาขาพม่า-โลโล สาขาย่อยโลโล เขียนด้วยอักษรยิ มีเสียงวรรณยุกต์ 5 เสียง

ภาษามันซี
ประเทศที่มีการพูดเวียดนาม
จำนวนผู้พูด1,100 คน  (ไม่พบวันที่)
ตระกูลภาษา
รหัสภาษา
ISO 639-3nty

อ้างอิง แก้

  • Gordon, Raymond G., Jr. (ed.), 2005. Ethnologue: Languages of the World, Fifteenth edition. Dallas, Tex.: SIL International. Online version: http://www.ethnologue.com/.