ภาษาบันติก เป็นภาษาตระกูลออสโตรนีเซียน ใช้พูดในทางเหนือของเกาะซูลาเวซี ประเทศอินโดนีเซีย เป็นภาษาของชาวบันติก ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนไปใช้ภาษามลายูสำเนียงมานาโดแทน ทำให้ภาษาบันติกเหลือผู้พูดน้อย เป็นภาษาที่ใช้พูดในหมู่ผู้ชายโดยที่ผู้หญิงที่อายุน้อยกว่า 30 ปีมีน้อยมาที่รู้ภาษานี้ เป็นภาษารูปคำติดต่อ เรียงประโยคแบบประธาน-กริยา-กรรม และกริยา-กรรม-ประธาน

ภาษาบันติก
ประเทศที่มีการพูดอินโดนีเซีย
ภูมิภาคเกาะซูลาเวซี
จำนวนผู้พูด~10,000 คน  (ไม่พบวันที่)
ตระกูลภาษา
รหัสภาษา
ISO 639-2map
ISO 639-3bnq

สัทวิทยาแก้ไข

สระแก้ไข

สระหน้า สระหลัง
สระสูง i u
สระกลาง e o
สระต่ำ a

พยัญชนะแก้ไข

ริมฝีปาก ปุ่มเหงือก ลิ้นไก่ เส้นเสียง
พยัญชนะเสียงกัก พยัญชนะเสียงไม่ก้อง p t k ʔ
พยัญชนะเสียงก้อง b d ɡ
พยัญชนะนาสิก m n ŋ
พยัญชนะเสียงเสียดแทรก s h
พยัญชนะเสียงลิ้นสะบัดและลิ้นกระทบ ɾ

อ้างอิงแก้ไข

  • Utsumi, Atsuko (2000). "Field-work on Bantik language", in Kazuto Matsumura: Studies in Minority Languages, 18–20.
  • Utsumi, Atsuko (2000). "Bantik text: Bararogodo? and Uheitinenden", in Tasaku Tsunoda: Basic Materials in Minority Languages, 23–32.