ภาษากรูซินิก หรือภาษาคิฟรูลี ภาษาจอร์เจียของชาวยิว เป็นภาษาที่พูดโดยชาวยิวในจอร์เจียซึ่งเป็นชุมชนชาวยิวโบราณในเทือกเขาคอเคซัส จัดอยู่ในภาษากลุ่มคอเคซัสใต้ ต่างจากภาษาจอร์เจียอย่างชัดเจน แต่สามารถเข้าจกันได้กับภาษาจอร์เจียถ้าตัดคำยืมจากภาษาฮีบรูและภาษาอราเมอิกออกไป มีผู้พูดทั้งสิ้น 85,000 คนแบ่งเป็นในจอร์เจีย 20,000 คน (พ.ศ. 2538) และในอิสราเอล 59,800 คน (พ.ศ. 2543) นอกจากนั้นมีอีกราว 4,000 คนในนิวยอร์กและกระจายอยู่ในรัสเซีย เบลเยียม สหรัฐและแคนาดา

ภาษากรูซินิก
קיברולי Kivruli
ประเทศที่มีการพูดประเทศจอร์เจีย, อิสราเอล, รัสเซีย, เบลเยียม, สหรัฐอเมริกา
จำนวนผู้พูด85,000 คน  (ไม่พบวันที่)
ตระกูลภาษา
รหัสภาษา
ISO 639-2cau
ISO 639-3jge

ภาษากรูซินิกเป็นเช่นเดียวกับภาษาของชาวยิวอื่น ๆ คือมีการใช้น้อยลง จำนวนผู้พูดในจอร์เจียลดลงเนื่องจากการอพยพของชาวยิวเข้าสู่ประเทศใหม่คืออิสราเอล ราวร้อยละ 80 ของประชากรทั้งหมด