ภาวะคู่หรือคี่

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

ภาวะคู่หรือคี่ (parity) อาจหมายถึง