ฟูจิ

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

ฟูจิ หรือ ฟุจิ (ญี่ปุ่น: 富士โรมาจิfuji) อาจหมายถึง