ฟุจิวะระ โนะ อิชิ (จักรพรรดิคะเมะยะมะ)

พระสนมในจักรพรรดิคะเมะยะมะ

ฟุจิวะระ โนะ อิชิ (ญี่ปุ่น: 近衛位子โรมาจิFujiwara no Ishi ; 1805 – 9 กุมภาพันธ์ 1839) พระสนมแห่งญี่ปุ่นโดยเป็นพระสนมหรือเนียวโงใน จักรพรรดิคะเมะยะมะ จักรพรรดิองค์ที่ 90