ฟุจิวะระ โนะ ฟุฮิโตะ

ฟูจิวาระ โนะ ฟุฮิโตะ (ญี่ปุ่น: 藤原 不比等 ; 1202 – 9 กันยายน 1263) ขุนนางผู้ทรงอำนาจในช่วงปลาย ยุคอาซูกะ ถึงต้น ยุคนาระ เป็นผู้นำ ตระกูลฟูจิวาระ ตระกูลที่ทรงอำนาจและอิทธิพลในยุคนั้น

ภาพวาดของฟุจิวะระ โนะ ฟุฮิโตะ

ฟุฮิโตะเกิดเมื่อ พ.ศ. 1202 เป็นบุตรชายคนที่ 2 ของ ฟูจิวาระ โนะ คามาตาริ ผู้ก่อตั้งตระกูลฟุจิวะระ (บางทฤษฎีว่าเป็นพระโอรสของ จักรพรรดิเท็นจิ)

ฟุฮิโตะมีบุตรชายทั้งสิ้น 4 คนซึ่งทั้งสี่คนได้ก่อตั้งตระกูลที่เป็นสาขาย่อยของฟุจิวะระโดยเฉพาะตระกูลฮกเกะเป็นตระกูลที่มีอำนาจมากที่สุดใน 4 ตระกูล

ฟุจิวะระ โนะ ฟุฮิโตะถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 1263