บทความนี้มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากยังไม่มีชื่อภาษาไทยที่กระชับ เหมาะสม หรือไม่รู้วิธีอ่านในภาษาไทย

Unparticle physics เป็นทฤษฎีใหม่ที่ทำนายถึงการมีอยู่ของ สสาร ที่ไม่สามารถอธิบายได้ในเชิงอนุภาค ทฤษฎีนี้ถูกเสนอโดย ฮาเวิร์ด จอร์จี (Howard Georgi) ศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด ในปี พ.ศ. 2550

ทฤษฎีนี้กล่าวถึงสสารที่ไม่สามารถอธิบายได้ในเชิงอนุภาค เนื่องจากมีคุณสมบัติ "ไม่เปลี่ยนตามสเกล (scale invariant)" ซึ่งปกติอนุภาคที่มีมวล จะมีสมบัติเปลี่ยนไปตามเสกล ทฤษฎีนี้เสนอโดย Howard Georgi ใน พ.ศ. 2550 ในเปเปอร์ Unparticle Physics และ Another Odd Thing About Unparticle Physics ทฤษฎีนี้ มีผลกระทบกับฟิสิกส์หลาย สาขาเช่น ฟิสิกส์อนุภาค, ฟิสิกส์ดาราศาสตร์, จักรวาลวิทยา, CP violation, lepton flavor violation, การสลายตัวของมิวออน, การแกว่งของนิวตริโน และสมมาตรยิ่งยวด อนุภาคเหล่านี้ยังไม่สามารถตรวจจับได้นักฟิสิกส์กำลังพิจารณาความเป็นไปได้ ที่จะได้เบาะแสของมันจาก LHC

อ้างอิงแก้ไข

  • Howard Georgi (19 April 2007). "Another Odd Thing About Unparticle Physics". สืบค้นเมื่อ 2007-10-09.
  • Howard Georgi (23 March 2007). "Unparticle Physics". สืบค้นเมื่อ 2007-10-09.

ดูเพิ่มแก้ไข