ฟิคทอรีอา ฟอน บัลลาส์โค

ฟิคทอรีอา ฟอน บัลลาส์โค (24 มกราคม ค.ศ. 1909, Vienna – 10 พฤษภาคม ค.ศ. 1976, Berlin) เป็นนักแสดงหญิงชาวออสเตรีย

ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกแก้ไข

 • Der Kaiser von Kalifornien (1936)
 • Ball im Metropol (1937)
 • Die Warschauer Zitadelle (1937)
 • A Prussian Love Story (1938)
 • The Marriage Swindler (1938)
 • Robert Koch (1939)
 • Mann für Mann (1939)
 • Robert Koch, der Bekämpfer des Todes (1939)
 • Im Schatten des Berges (1940)
 • The Girl from Fano (1941)
 • Die Schuld des Dr. Homma (1951)
 • Wolfpack (1956)

บรรณานุกรมแก้ไข

 • Fox, Jo. Filming Women in the Third Reich. Berg, 2000.
 • Hull, David Stewart. Film in the Third Reich: a study of the German cinema, 1933-1945. University of California Press, 1969.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข