ฟาโรห์เซเนบมิอู

ฟาโรห์ซวาเฮนเร เซเนบมิอู (หรือ โซนบ์มิอู) เป็นฟาโรห์อียิปต์พิสูจน์ได้ไม่ดีในช่วงปลายราชวงศ์ที่ 13 ในช่วงยุคกลางที่สอง ตามที่Jürgen von Beckerath เขาเป็นกษัตริย์ที่สี่สิบเอ็ดแห่งราชวงศ์ที่ 13. อีกวิธีหนึ่งคือดาร์เรลล์ เบเคอร์แนะว่าเขาอาจจะเป็นผู้ปกครองลำดับที่ 57 ส่วนคิม ริโฮลต์เพียงระบุว่าฟาโรห์เซเนบมิอู รัชกาลสั้นวันระหว่าง 1,660 ปีก่อนคริสตกาลและ 1,649 ปีก่อนคริสตกาล

อ้างอิงแก้ไข

  1. Wallis Budge: Hieroglyphic Texts, V (1914) see p. 7 and pl. 18, available copyright-free online.
  2. อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ beck3