ฟาโรห์ฮูดเจฟาที่ 1

ฮูดเจฟาที่ 1 เป็นพระนามของฟาโรห์ที่กล่าวกันว่าได้ปกครองในสมัยราชวงศ์ที่สอง ของอียิปต์โบราณ ระยะเวลาของการครองราชย์ของพระองค์ยังคลุมเคลืออยู่ โดยสันนิษฐานจากบันทึกแห่งตูรินกล่าวว่า พระองค์ปกครองเป็นระยะเวลา 11 ปี[1] ในขณะที่นักประวัติศาสตร์ชาวกรีกโบราณนามว่า มาเนโท กล่าวว่าพระองค์ปกครองมาเป็นเวลา 48 ปี ในปัจจุบันนักไอยคุปต์วิทยาแสดงข้อคิดเห็นว่าข้อสันนิษฐานสองข้อแรกนั้น อาจจะเป็นเรื่องเกินจริง โดยให้สันนิษฐานว่าฟาโรห์ฮูดเจฟาที่ 1 ปกครองอียิปต์เพียงระยะเวลามากสุดแค่ 2 ปี

ฟาโรห์ฮูดเจฟาที่ 1 ในอักษรอียิปต์โบราณ
รัขกาล: ประมาณ 2 ปี
รัชกาลก่อนหน้า: ฟาโรห์เนเฟอร์คาโซคาร์
รัชกาลถัดไป: ฟาโรห์คาเซกเคมวี
V10AV28I10
I9
G1G41
G37
V11AG7

ฮูดเจฟา
Ḥw-ḏf3
บันทึกแห่งตูริน
V10AF18I10I9
G42
V11A

ฮูดเจฟา
Ḥw-ḏf3
บันทึกแห่งซัคคารา

อ้างอิงแก้ไข

  1. Alan H. Gardiner: The royal canon of Turin. Griffith Institute of Oxford, Oxford (UK) 1997, ISBN 0-900416-48-3; page 15 & Table I.