ฟาโรห์มาซาเฮอร์ตา

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

ฟาโรห์มาซาฮาร์ตา หรือ มาซาเฮอร์ตา เป็นนักบวชชั้นสูงของเทพอามุนที่ธีบส์ระหว่าง 1,054 และ 1,045 ปีก่อนคริสตกาล

ฟาโรห์มาซาเฮอร์ตา
มัมมี่ฟาโรห์มาซาเฮอร์ตา ใน DB320
นักบวชชั้นสูงแห่งอามุนแห่งเมืองธีบส์
รัชกาล1054-1045 ปีก่อนคริสตกาล, ราชวงศ์ที่ 21
ก่อนหน้าฟาโรห์พิเนดเจมที่หนึ่ง
ถัดไปฟาโรห์ดเจด์คอนซูเอฟอังค์
คู่เสกสมรสทายูเฮเรท(?)
พระบิดาพิเนดเจมที่ 1
พระมารดาดูอาทัตเธอร์-เฮนุททาวี(?)