ฟาโรห์นูยา(อังกฤษ:Nuya) เป็นฟาโรห์ผู้ปกครองอียิปต์ตอนล่างในสมัยยุครอยต่อที่ 2 เมื่อประมาณศตวรรษที่17 ก่อน ค.ศ. ฟาโรห์นูยาปรากฏหลักฐานในตราประทับแมลงสคารับที่ไม่ทราบที่มา[1] นักอียิปต์วิทยาชาวเดนมาร์กนามว่า คิม ไรฮอล์ท เสนอว่าฟาโรห์นูยาเป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์ที่สิบสี่แห่งอียิปต์ ซึ่งน่าจะทรงราชต่อจากฟาโรห์เนเฮซีและก่อนรัชกาลฟาโรห์ยาคุบ-ฮาร์[2][3]

ฟาโรห์นูยา
ตราประทับแมลงสคารับของ ฟาโรห์นูยา
ฟาโรห์แห่งอียิปต์
รัชกาลไม่ทราบ, ไม่แน่ชัด, อาจจะ ราชวงศ์ที่ 14
ก่อนหน้าไม่ทราบ
ถัดไปไม่ทราบ

นักอียิปต์วิทยา อีริก ฮอร์นัง และ อลิซาเบธ สแตเฮลลิน คิดว่าตราประทับแมลงสคารับของฟาโรห์นูยา น่าจะเป็นพระนามของฟาโรห์คยาน แห่งราชวงศ์ที่สิบห้าแห่งอียิปต์ เมื่อประมาณ 1610–1580 ก่อน ค.ศ. ซึงข้อสันนิฐานนี้ถูกแย้งโดยนักอียิปต์วิทยานามว่า ดาร์เรล เบกเกอร์ โฮวเวอร์

อ้างอิงแก้ไข

  1. Erik Hornung, Elisabeth Staehelin: Skarabäen und andere Siegelamulette aus Basler Sammlungen, Verlag Phillip von Zabern in Wissenschaftliche Buchgesellschaft (1976), ISBN 978-3805302968, p.218, seal No 140
  2. K.S.B. Ryholt: The Political Situation in Egypt during the Second Intermediate Period, c.1800–1550 BC, Carsten Niebuhr Institute Publications, vol. 20. Copenhagen: Museum Tusculanum Press, 1997, excerpts available online here.
  3. Darrell D. Baker: The Encyclopedia of the Pharaohs: Volume I - Predynastic to the Twentieth Dynasty 3300–1069 BC, Stacey International, ISBN 978-1-905299-37-9, 2008, p. 287–288