ฟาวล์ (กีฬา)

(เปลี่ยนทางจาก ฟาล์ว)

ฟาวล์ (อังกฤษ: foul เสียงอ่านภาษาอังกฤษ: /faʊl/) เป็นคำศัพท์ในวงการกีฬา ใช้อธิบายถึงการกระทำของผู้เล่นที่ผิดกติกาหรือไม่เหมาะสมซึ่งตัดสินโดยผู้ตัดสิน การทำฟาวล์อาจเกิดขึ้นโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ และส่งผลให้เกิดการลงโทษบางสิ่งบางอย่างแก่ผู้เล่น

ผู้เล่นฟุตบอลหญิงกำลังทำฟาวล์โดยการเกี่ยวขาคู่ต่อสู้

กีฬาแต่ละชนิดก็มีประเภทของฟาวล์ที่แตกต่างกันไป ตัวอย่างเช่นในบาสเกตบอล ผู้เล่นที่ถูกต้องตัวคู่ต่อสู้โดยไม่ตั้งใจเรียกว่าฟาวล์บุคคล ผู้เล่นที่ฝ่าฝืนคำสั่งผู้ตัดสินและใช้วิธีการอันผิดวิสัยของนักกีฬาก็เรียกว่าฟาวล์เทคนิค และฟาวล์บุคคลที่ทำผิดโดยเจตนาหรือร้ายแรง อันส่งผลให้ผู้เล่นต้องออกจากสนามก็เรียกว่าฟาวล์รุนแรง เป็นต้น