ฟริทซ์ แกร์ลิช

(เปลี่ยนทางจาก ฟรินซ์ แกร์ลิก)

คาร์ล อัลแบร์ท ฟริทซ์ (มิชชาเอล) แกร์ลิช (เยอรมัน: Carl Albert Fritz (Michael) Gerlich; 15 กุมภาพันธ์ 1883 – 30 มิถุนายน 1934) เป็นนักข่าวและนักประวัติศาสตร์ชาวเยอรมัน เป็นผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ต่อต้านอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ และพรรคนาซี ฟริทซ์นั้นมองเห็นความชั่วร้ายของอุดมการณ์ของฮิตเลอร์และพรรคนาซีจึงได้เขียนหนังสือพิมพ์โจมตีฮิตเลอร์และพรรคนาซีตลอดมา หลังจากฮิตเลอร์และพรรคนาซีมีอำนาจมากขึ้นในเยอรมนี เขาถูกจับกุมและส่งไปที่ค่ายกักกันดัคเคา และถูกฆ่าตายที่นั่นในระหว่างเหตุการณ์คืนมีดยาว เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน ค.ศ.1934

ฟริทซ์ แกร์ลิช (ค.ศ. 1929)