ฟรันทซ์ คาร์ล มึลเลอร์-ลือเออร์

Franz Carl Müller-Lyer (เยอรมัน: Franz Carl Müller-Lyer, 5 กุมภาพันธ์ 2400 - 29 ตุลาคม 2459) เป็นนักจิตวิทยาและนักสังคมวิทยาจาก Baden-Baden, เยอรมนี[1]

ภาพลวงตา Müller-Lyer

เขามีชื่อเสียงในด้านการคิดค้นภาพลวงตา Müller-Lyer ในปี 1889[2][3][4]

เขาศึกษาที่มหาวิทยาลัยที่ University of Strasbourg, University of Bonn, และ Leipzig University และเรียนวิชาจิตวิทยาและสังคมวิทยาที่ Humboldt University of Berlin, University of Vienna, University of Paris, และ University of London

อ้างอิงแก้ไข

  1. [www.deutsche-biographie.de/sfz66913.html Franz Carl Müller-Lyer] ที่ Deutsche Biographie
  2. Müller-Lyer, FC (1889), "Optische Urteilstäuschungen"; Archiv für Physiologie Suppl. 263–270.
  3. Brentano, F (1892), "Über ein optisches Paradoxen", Zeitschrift für Psychologie, 3:349–358.
  4. Müller-Lyer, FC (1894), "Über Kontrast und Konfluxion", Zeitschrift für Psychologie, IX p 1 / X p 421.