พ่อแม่ หมายถึงพ่อและแม่ ซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดและเลี้ยงดูลูก บทบาทของพ่อแม่จะแตกต่างกันไปตามแต่ละสภาพสังคม