พูดคุย:แอปเปิล (บริษัท)

เพิ่มหัวข้อ
การอภิปรายที่ยังไม่จบ
Crystal kcontrol.svg แอปเปิล (บริษัท) เป็นส่วนหนึ่งของ โครงการวิกิไอที โดยพยายามที่จะปรับปรุงคุณภาพ รวบรวมเรื่องราวเนื้อหาสาระ ครอบคลุมเกี่ยวกับ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต เน็ตเวิร์ก ซอฟต์แวร์
ถ้าต้องการมีส่วนร่วมในโครงการ สามารถดูวิธีการที่หน้าโครงการวิกิไอที และสถานีย่อยเทคโนโลยีสารสนเทศ
??? บทความนี้ยังไม่ได้รับการพิจารณาตามการจัดระดับการเขียนบทความ
โครงการวิกิสหรัฐ.png แอปเปิล (บริษัท) เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิสหรัฐอเมริกาและสถานีย่อย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับสหรัฐ ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ด้วยการช่วยกันพัฒนาบทความ แอปเปิล (บริษัท) หรือแวะไปที่หน้าโครงการหรือหน้าสถานีย่อยเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
??? บทความนี้ยังไม่ได้รับการพิจารณาตามการจัดระดับการเขียนบทความ

เปลี่ยนชื่อแก้ไข

เรียน ผุ้ดูแล,

โปรดเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทแอปเปิล เนื่องจาก,

  1. เป็นวลีที่ใช้กันเป็นการทั่วไปมากกว่า, และ
  2. เป้นชื่อที่เหมาะจะใช้ในกล่องข้อมูล เช่น ใน กล่องข้อมูลระบบปฏิบัติการ ที่ใช้ในบทความ iOS เป็นต้น
  3. สะดวกต่อการโยงกล่องข้อมูลเข้ากับ วิกิสนเทศ

ต้องให้ผู้ดูแลดำเนินการ เนื่องจากมีหน้าเดิมที่ถูกแก้ไข ผู้ใช้ทั่วไปจึงไม่สามารถเปลี่ยนทางทับลงไปได้ --Ans (พูดคุย) 13:51, 22 สิงหาคม 2560 (ICT)

กลับไปที่หน้า "แอปเปิล (บริษัท)"