พูดคุย:อินเทอร์เน็ตบอต

เพิ่มหัวข้อ
การอภิปรายที่ยังไม่จบ
Crystal kcontrol.svg อินเทอร์เน็ตบอต เป็นส่วนหนึ่งของ โครงการวิกิไอที โดยพยายามที่จะปรับปรุงคุณภาพ รวบรวมเรื่องราวเนื้อหาสาระ ครอบคลุมเกี่ยวกับ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต เน็ตเวิร์ก ซอฟต์แวร์
ถ้าต้องการมีส่วนร่วมในโครงการ สามารถดูวิธีการที่หน้าโครงการวิกิไอที และสถานีย่อยเทคโนโลยีสารสนเทศ
 โครง  บทความนี้อยู่ที่ระดับโครง ตามการจัดระดับการเขียนบทความ

บอตแก้ไข

บอต คือ API ได้แก่ A อัตโนมัติ,ของระบบ, P เพาเวอร์,เวอร์ชั่น, I ไอเดีย,ข้อมูลคุ้กกี้(< แท็กพิกเซลเป็นปฏิบัติการ>) ข้อมูลเทคโนโลยีจริง ชูเกียตติย์ สีนาเมือง เจ้าของโครงงาน สน้บสนุน ชูเกียตติย์ สีนาเมือง (คุย) 23:26, 4 สิงหาคม 2561 (ICT)

กลับไปที่หน้า "อินเทอร์เน็ตบอต"