พูดคุย:อินเทอร์พรีเตอร์

เพิ่มหัวข้อ
การอภิปรายที่ยังไม่จบ
Crystal kcontrol.svg อินเทอร์พรีเตอร์ เป็นส่วนหนึ่งของ โครงการวิกิไอที โดยพยายามที่จะปรับปรุงคุณภาพ รวบรวมเรื่องราวเนื้อหาสาระ ครอบคลุมเกี่ยวกับ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต เน็ตเวิร์ก ซอฟต์แวร์
ถ้าต้องการมีส่วนร่วมในโครงการ สามารถดูวิธีการที่หน้าโครงการวิกิไอที และสถานีย่อยเทคโนโลยีสารสนเทศ
 โครง  บทความนี้อยู่ที่ระดับโครง ตามการจัดระดับการเขียนบทความ

ชื่อบทความแก้ไข

การใช้คำว่า โปรแกรมแปล/ตัวแปล อาจทำให้เกิดความสับสนกับ คอมไพเลอร์ และ translator (โปรแกรมแปลภาษา) จึงใช้คำทับศัพท์ อินเทอร์พรีเตอร์ แทน (มีในศัพท์บัญญัติเหมือนกัน) --Octra Bond 12:11, 11 ธันวาคม 2557 (ICT)

กลับไปที่หน้า "อินเทอร์พรีเตอร์"