พูดคุย:หน้ากากแก้ว

Active discussions

หน้ากากแก้วในรูปแบบของละครไทยแก้ไข

ผมไปพบข้อมูลมาอย่างหนึ่งว่า การ์ตูนเรื่องนี้เคยถูกนำมาสร้างเป็นละครของไทยมาแล้วครั้งหนึ่ง โดยใช้ชื่อว่า "หน้ากากแก้ว" และดำเนินเนื้อเรื่องไปเหมือนการ์ตูนต้นฉบับ ผู้ที่แสดงเป็นตัวละครมายะ คือ คุณนิด อรพรรณ พานทอง (ใช้ชื่อตัวละครว่า "น้ำ") ถ้าใครสามารถหาข้อมูลในส่วนนี้มาเพิ่มเติมเอาไว้เป็นหมวด "หน้ากากแก้วในรูปแบบอื่น" ได้ ผมคิดว่าจะทำให้เนื้อหาแปลกใหม่และสมบูรณ์ยิ่งขึ้นครับ -- Glass Mask ๑๓.๓๖ น. ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๐ (UTC)

เพิ่มข้อมูลหน้ากากแ้ก้วในรูปแบบละครไทยแก้ไข

ไม่แน่ใจว่าสามารถเรียกละครเรื่องที่คุณอรพรรณแสดงว่าเป็นหน้ากากแก้วในรูปแบบละครไทยได้หรือไม่ เหมือนกับเป็นการแอบดัดแปลงบทประพันธ์มาใช้ ละครเรื่องนั้น(จำชื่่่อไม่ได้) ออกอากาศช่วงเย็นประมาณ 16:00 - 18:00 ทางช่องเจ็ดสี โดยที่มงานของกันตนา

พอเห็นออกอากาศเพียง 1-2 ครั้งก็ไม่ได้ติดตามดู เพราะรู้สึกเองว่าเป็นการ ลอกเลียน บทประพันธ์

กลับไปที่หน้า "หน้ากากแก้ว"