พูดคุย:สัทอักษรสากล

สัทอักษรสากล เป็นส่วนหนึ่งของ สารานุกรมภาษามีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมความรู้ที่เกี่ยวกับภาษาที่ใช้สื่อสารกันทั่วโลกรวมถึงอักษร ไวยากรณ์ การอ่าน การเขียน และภาษาพูดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า หากคุณต้องการมีส่วนร่วมในการสร้างโลกแห่งภาษา ลองแวะไปที่สถานีย่อย:ภาษา
??? บทความนี้ยังไม่ได้รับการพิจารณาตามการจัดระดับการเขียนบทความ

ตาราง 2 หัวหายไปทั้งแถบเลย ครับ แก้

ตาราง 2 หัวหายไปทั้งแถบเลย ครับ

คือ มันมีตาราง อันบน กับ ตารางข้างล่าง (ซ่อนอยู่ในเสียงพยัญชนะ) ที่เหมือนกันอยู่,

แต่อันล่างนี่ หัวแถวๆ (row) ที่ 2 หายไปทั้งแถบเลย ครับ.

อันบนบอกชื่อ row ว่า ลักษณะการออกเสียง แต่อันล่างไม่มี ครับ

กลับไปที่หน้า "สัทอักษรสากล"