พูดคุย:มาร์ชาเรอัล

เพิ่มหัวข้อ
การอภิปรายที่ยังไม่จบ

การเปลี่ยนชื่อบทความแก้ไข

ผมขอเปลี่ยนชื่อจากเพลงชาติสเปนเป็นมาร์ชา เรอัล โดยใช้หลักการถอดเสียง เพราะเพลงชาติสเปนเคยมีการเปลี่ยนแปลงมาหลายครั้ง ซึ่งชื่อดังกล่าวที่เปลี่ยนทางมายังบทความนี้ จะได้ทำหน้าแก้ความกำกวนเพื่อขยายความต่อไป อนึ่ง ชื่อบทความซึ่งใช้ว่า มาร์ชา เรอัล นั้น ใช้ตามชื่อบทความในภาษาต้นฉบับ (อังกฤษและสเปน) ซึ่งใม่ใส่คำนำหน้านาม "ลา" ไว้หน้าชื่อเพลงครับ

--สุทธิพงษ์ พื้นแสน 00:35, 27 เมษายน 2551 (ICT)

กลับไปที่หน้า "มาร์ชาเรอัล"