พูดคุย:ภาษาแต้จิ๋ว

เพิ่มหัวข้อ
ยังไม่มีการอภิปรายใดที่นี่
Globe of letters.svg ภาษาแต้จิ๋ว เป็นส่วนหนึ่งของ สารานุกรมภาษามีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมความรู้ที่เกี่ยวกับภาษาที่ใช้สื่อสารกันทั่วโลกรวมถึงอักษร ไวยากรณ์ การอ่าน การเขียน และภาษาพูดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า หากคุณต้องการมีส่วนร่วมในการสร้างโลกแห่งภาษา ลองแวะไปที่สถานีย่อย:ภาษา
??? บทความนี้ยังไม่ได้รับการพิจารณาตามการจัดระดับการเขียนบทความ

เปลี่ยนชื่อเป็น ภาษาจีนสำเนียงแต้จิ๋ว หรือ ภาษาจีนแต้จิ๋ว จะเข้าใจง่ายขึ้นกว่ามั้ยครับ --Manop 21:02, 12 กันยายน 2005 (UTC)

เปลี่ยนแล้วเป็น ภาษาแต้จิ๋ว (ไม่ต้องมีคำว่าจีน) --奥虎 ボンド 12:42, 22 พฤศจิกายน 2556 (ICT)
กลับไปที่หน้า "ภาษาแต้จิ๋ว"