พูดคุย:ปฏิจจสมุปบาท

เพิ่มหัวข้อ
ยังไม่มีการอภิปรายใดที่นี่
ธงพระธรรมจักร
ธงพระพุทธศาสนาสากล
ปฏิจจสมุปบาท เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิพระพุทธศาสนา และสถานีย่อย โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะรวบรวมเรื่องทุกอย่างเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ถ้าต้องการมีส่วนร่วมโครงการ สามารถเข้าร่วมได้ที่หน้าโครงการ
??? บทความนี้ยังไม่ได้รับการพิจารณาตามการจัดระดับการเขียนบทความ

ทำไม พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม-พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ใช้ ปฏิจจสมุปบาท แต่วิกิพีเดียใช้ ปฏิจสมุปบาท ควรใช้อย่างไรจึงจะถูกต้องที่สุด --ความเห็นที่มิได้ลงชื่อโดย 61.7.166.83 (พูดคุย | ตรวจ) 09:10, 9 มกราคม 2553 (ICT)

ลิงค์ พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ปฏิจจสมุปบาท ตามนี้ http://84000.org/tipitaka/dic/d_item.php?i=340 --ความเห็นที่มิได้ลงชื่อโดย 61.7.166.83 (พูดคุย | ตรวจ) 09:13, 9 มกราคม 2553 (ICT)

กลับไปที่หน้า "ปฏิจจสมุปบาท"