พูดคุย:ฐาน (ระบบเลข)

เพิ่มหัวข้อ
ยังไม่มีการอภิปรายใดที่นี่

บทความนี้เป็นบทความที่เขียนขึ้นมาเฉพาะกิจ เกี่ยวกับวิชาที่เรียน คือวิชา Digital Computer Logic ซึ่งหัวข้อเรื่องที่ได้รับนั้นตรงกับหัวข้อที่เขียนขึ้นโดยตรง ส่วนบทความอื่น ๆ อาจจะใกล้เคียง แต่เป็นบทความที่ไม่เหมือนกันโดยทีเดียว บทความนี้จึงถูกเขียนขึ้นใหม่ตามแบบฉบับของผู้เขียน

กลับไปที่หน้า "ฐาน (ระบบเลข)"