พูดคุย:คายกคณะ

เพิ่มหัวข้อ
ยังไม่มีการอภิปรายใดที่นี่

คำว่า "คายกคณะ" นั้นเป็นคำที่ไม่สากล ควรใช้คำว่า "การขับร้องประสานเสียง" แทน --ข้อความนี้ไม่ได้ลงชื่อ ซึ่งออกความเห็นโดยผู้ใช้ MusicContent (พูดคุยหน้าที่เขียน) 23:21, 5 ตุลาคม 2562 (ICT)

ศัพท์บัญญัติของ choir ในพจนานุกรมศัพท์ดนตรีสากล ฉบับราชบัณฑิตยสภา คือ "คณะนักร้องประสานเสียง, นักร้องหมู่" --Potapt (คุย) 06:06, 6 ตุลาคม 2562 (+07)
กลับไปที่หน้า "คายกคณะ"