พูดคุย:คณะเยสุอิต

เพิ่มหัวข้อ
การอภิปรายที่ยังไม่จบ

หมายเหตุสำหรับผู้เปลี่ยนหัวข้อให้เป็น คณะนักบวชแก้ไข

หัวข้อในบทความนี้เป็นหัวข้อที่ตั้งไว้กว้างๆ เพื่อจะให้เหมาะกับบทความที่จะมีเนื้อหาในทางประวัติศาสตร์, ที่มา, การก่อตั้ง และปรัชญาของลัทธิต่างๆ มิใช่เฉพาะกิจการของคณะนักบวชในลัทธิหนึ่งลัทธิใดในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งเท่านั้น ฉะนั้นการเปลี่ยนชื่อหัวข้อเท่าที่ทำมา เช่นเปลี่ยน ลัทธิเบ็นนาดิคติน เป็น คณะนักบวชเบ็นนาดิคติน เป็นการทำให้ความหมายแคบลงมากและยากต่อการอ้างอิงในบทความอื่นๆ ในวิกิที่ส่วนใหญ่จะกล่าวถึงปรัชญาของลัทธิอย่างกว้าง และจะไม่เฉพาะเจาะจงแต่เกี่ยวกับคณะนักบวชในลัทธินัน ถ้ามีข้อมูลเกี่ยวกับกิจการของคณะนักบวชในลัทธิท้องถิ่นก็ควรจะเขียนเป็นบทความย่อยภายในบทความของลัทธิที่ว่า กล่าวถึงจุดประสงค์และประวัติความเป็นมาเฉพาะท้องถิ่นเท่านั้น

กรุณาดูหลักการเขียนของบทความภาษาอังกฤษเป็นตัวอย่างซึ่งเป็นการเขียนเพื่อให้ความรู้ทั่วไป ไม่เจาะจงเฉพาะท้องถิ่น

นอกจากการเปลี่ยนทำให้ลิงก์ไปสู่ข้อความที่เขียนไว้แล้วขาดไปเฉยๆ ขอความกรุณาว่าอย่าเปลี่ยนหัวข้อให้แคบลงอีก --Mattis 22:47, 2 มีนาคม 2551 (ICT)

เว็บไซต์ "คณะเยสุอิตประเทศไทย" (http://www.sjthailand.org/) เขียน "เยสุอิต", ไม่แน่ใจว่าควรสะกดอย่างไรดี --ธวัชชัย 23:34, 12 กรกฎาคม 2552 (ICT)

กลับไปที่หน้า "คณะเยสุอิต"