พูดคุย:การเฉลิมพระยศเจ้านาย

ในบทความส่วนที่เป็นการเฉลิมพระยศเจ้านายในสมัยรัตนโกสินทร์ ซึ่งมีความยาวมากนั้น ในฐานะที่ตัวเองเป็นผู้เรียบเรียงเนื้อหาบทความในส่วนนี้ คิดว่าน่าจะสามารถแยกเป็นอีกบทความหนึ่งได้อยู่เหมือนกัน ในชื่อเรื่องเดียวกันนี้ เหตุผลที่ไม่เห็นด้วยกับการใช้เจ้านายทรงกรมในกรุงรัตนโกสินทร์ เพราะเห็นว่าเจ้านายแต่ละพระองค์นอกจากจะเป็นเจ้าต่างกรมแล้ว ยังมีกลุ่มเจ้านายที่ได้รับการสถาปนาพระอิสริยยศจากหม่อมเจ้าเป็นพระองค์เจ้ารวมอยู่ตัว ดังนั้นการกล่าวรวมโดยอ้างถึงการเฉลิมพระยศเจ้านายน่าจะดีทีสุดค่ะ --Tennyprettiest 14:30, 1 มีนาคม 2553 (ICT) Tennyprettiest

ผมแยกส่วนการเฉลิมพระยศเจ้านายสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ออกเรียบร้อยแล้วครับ --Mahatee | พูดคุย (ฝากข้อความ) 14:48, 1 มีนาคม 2553 (ICT)

อิสริยยศปัจจุบัน แก้ไข

ปรึกษานะครับ ผมคิดว่าในปัจจุบันน่าจะเป็น สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ นะครับที่เป็นอิสริยยศที่มาจากการแต่งตั้งสูงสุด มล.พรรณพุฒิภัทร จุฑาเทพ (พูดคุย) 02:20, 4 ธันวาคม 2556 (ICT)

กลับไปที่หน้า "การเฉลิมพระยศเจ้านาย"