ใน en:Graph ยังมีอีกหนึ่งความหมาย ที่ผมคิดว่าเรามีคำทับศัพท์คำอื่นไปแล้ว

Jittat 05:58, 13 มี.ค. 2005 (UTC)


  • รากศัพท์ของกราฟมาจาก ภาพ
  • การเขียนตัวอักษรเป็นการวาดภาพ

graph1 ( P ) Pronunciation Key (grf) n. A diagram that exhibits a relationship, often functional, between two sets of numbers as a set of points having coordinates determined by the relationship. Also called plot. A pictorial device, such as a pie chart or bar graph, used to illustrate quantitative relationships. Also called chart.

(จาก http://dictionary.reference.com/search?q=graph)

ดังนั้นการใช้คำว่า graph แทนแผนภาพ หรือ แผนภูมิ ไม่น่าจะใช้ผิด ?

Panda 06:15, 13 มี.ค. 2005 (UTC)

ปรับแก้ตามนั้นแล้วครับ Jittat 06:21, 13 มี.ค. 2005 (UTC)

ถ้าจะให้เลือก ความหมายปริยาย ของคำว่า กราฟ นี้ ผมขอเลือกอันที่หมายถึง แผนภูมิ ครับ .. คิดว่าเป็นความหมายที่คนทั่วๆ ไปคิดถึง โดยเฉพาะแผนภูมิแบบเส้นๆ ("วาดกราฟ", "กระดาษกราฟ") -- bact' 19:23, 28 มี.ค. 2005 (UTC)

สลับเอาความหมายสุดท้ายไว้เป็นอันแรกแล้วนะครับ -- Jittat 23:52, 28 มี.ค. 2005 (UTC)
กลับไปที่หน้า "กราฟ"