พูดคุย:กฎหมายอาญา

เพิ่มหัวข้อ
ยังไม่มีการอภิปรายใดที่นี่
  เครื่องบินลำหนึ่ง ขณะบินขึ้นจากสนามบินดอนเมือง สู่ประเทศญี่ปุ่น A ได้ลักทรัพย์ ของ B และเมื่อเครื่องบินลงจอดที่ญี่ปุ่น A ทำร้าย C 
เมื่อเป็นเช่นนี้ A ควร จะถูกลงโทษตามกฎหมายของประเทศใด 
           ช่วยตอบด้วย
           พฤกษ์

อันนี้ตอบยากครับ ต้องดูกฎหมายอาญาของแต่ละประเทศครับ ว่ากำหนดขอบเขตกว้างแคบแค่ไหน แต่ละประเทศไม่เหมือนกัน (แต่คล้ายกันในหลักการ) จากกรณีดังกล่าวจะเห็นว่าเป็นการชิงทรัพย์ เพราะเครื่องบินบินอยู่หรือลงจอดแล้วก็มิได้ทำให้การกระทำของ A ขาดตอนลง (การขาดตอนของกรรมไม่ขึ้นกับสถานที่) การทำร้ายร่างกายกับการลักทรัพย์จึงเป็นกรรมเดียวกันในส่วนของประเทศไทยถ้าเครื่องบินลำนั้นเป็นเครื่องบินไทย A ก็จะต้องมารับโทษในไทย ตาม ม.4 ประกอบ ม.5 ครับ --Vetbook 02:45, 28 ตุลาคม 2551 (ICT)

กลับไปที่หน้า "กฎหมายอาญา"