พื้นเอียง เป็นเครื่องมือกลพื้นฐานชนิดหนึ่งที่ใช้ผ่อนแรง อาจอยู่ในรูปแบบเป็นไม้กระดานยาวเรียบ ใช้พาดบนที่สูง หรือพื้นผิวระหว่างพื้นต่างระดับ เคลื่อนที่วัตถุด้วยการลากหรือผลัก ช่วยอำนวยความสะดวกสบายในการย้ายสิ่งของขึ้นหรือลง

พื้นเอียง

การคำนวณเกี่ยวกับพื้นเอียง แก้ไข

 

เมื่อ

E = แรงพยายามในการดึงวัตถุ มีหน่วยนิวตัน (N)
L = ความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉาก มีหน่วยเป็นเมตร(m)
W = น้ำหนักของวัตถุ มีหน่วยเป็นนิวตัน (N)
H = ความสูงของพื้นเอียง มีหน่วยเป็นเมตร (m)

แหล่งข้อมูลอื่น แก้ไข